OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Vyxeos

Daunorubicini hydrochloridum + Cytarabinum
L01XY01 Leki przeciwnowotworowe - złożone
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 44 mg + 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 129628
Rpz recepty specjalne
00368727109827
2 fiol.
ID: 129629
Rpz recepty specjalne
5 fiol.
ID: 129630
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.