OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ilumetri

Tyldrakizumabum
L04AC17 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 129810
Rpz recepty specjalne
2 amp.-strzyk.
ID: 129811
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.