OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Imraldi

Adalimumabum
L04AB04 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 40 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 wstrzykiwacz 0,8 ml + 2 gaziki
ID: 129879
Rpz recepty specjalne
2 wstrzykiwacze 0,8 ml + 2 gaziki
ID: 129880
Rpz recepty specjalne
08809593170167
4 wstrzykiwacze 0,8 ml + 4 gaziki
ID: 129881
Rpz recepty specjalne
6 wstrzykiwaczy 0,8 ml + 6 gazików
ID: 129882
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.