OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Xeljanz

Tofacitinibum
L04AA29 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
tabletki powlekane 10 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
56 tabl.
ID: 130034
Rpz recepty specjalne
05415062342800
60 tabl.
ID: 130035
Rpz recepty specjalne
112 tabl.
ID: 130036
Rpz recepty specjalne
180 tabl.
ID: 130037
Rpz recepty specjalne
182 tabl.
ID: 130038
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.