OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Symkevi

Tezacaftorum + Ivacaftorum
R07AX31 Układ oddechowy - różne
tabletki powlekane 100 mg + 150 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 130260
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.