OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Emgality

Galcanezumabum
N02CX08 Układ nerwowy - leki przeciwmigrenowe - różne
Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym, napełnionym 120 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 130264
Rpz recepty specjalne
3 amp.-strzyk.
ID: 130265
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.