OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aidee

Ethinylestradiolum + Dienogestum
G03AA16 Hormonalne środki antykoncepcyjne - progestageny i estrogeny zawierajace stałe dawki
tabletki powlekane 0,03 mg + 2 mg
- rej. 59/19

Opakowanie handloweWydawanie
21 tabl.
ID: 131231
Rp na receptę
05902023778247
63 tabl.
ID: 131232
Rp na receptę
05902023778254
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.