OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alunbrig

Brigatinibum
L01XE43 (L01X?)-
tabletki powlekane 30 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 131362
Rpz recepty specjalne
07038319119970
56 tabl.
ID: 131235
Rpz recepty specjalne
60 tabl.
ID: 131236
Rpz recepty specjalne
112 tabl.
ID: 131237
Rpz recepty specjalne
120 tabl.
ID: 131238
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.