OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alunbrig

Brigatinibum
L01XE43 (L01X?)-
tabletki powlekane 180 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 131255
Rpz recepty specjalne
07038319119956
30 tabl.
ID: 131256
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.