OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Luxturna

Voretigene neparvovec

koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 x 10^12 genomów wektora/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
3 fiol.
ID: 131287
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.