OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Poteligeo

Mogamulizumabum
L01XC25 (L01X?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 131323
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.