OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Buvidal

Buprenorphine
N07BC01 (N07B?)-
roztwór do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 128 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 131330
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.