OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Verkazia

Ciclosporinum
S01XA18 Leki okulistyczne różne
krople do oczu, emulsja 1 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 poj. jednodawkowych
ID: 131331
Rpz recepty specjalne
60 poj. jednodawkowych
ID: 131332
Rpz recepty specjalne
90 poj. jednodawkowych
ID: 131333
Rpz recepty specjalne
120 poj. jednodawkowych
ID: 131334
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.