OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Erleada

Apalutamidum
L02BB05 Leki hormonalne stosowane w chorobach nowotworowych - antyandrogeny
tabletki powlekane 60 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka
ID: 131339
Rpz recepty specjalne
112 tabl.
ID: 131340
Rpz recepty specjalne
120 tabl.
ID: 131341

Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.