OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Besremi

ropeginterferon alfa-2b
L03AB15 (L03A?)-
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 500 mcg/0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 wstrzyk.
ID: 131369
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.