OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Axumin

Flucuclovinum [18F]
V09IX12 (V09I?)-
roztwór do wstrzykiwań 3200 MBq/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 131381
Rp na receptę
1 fiol.
ID: 131382
Rp na receptę
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.