OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Votubia

Everolimusum
L01XE10 (L01X?)-
tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 1 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 131435
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.