OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Curosurf

Poractant alfa
R07AA02 Układ oddechowy - surfaktany płucne
zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego 80 mg/ml
- rej. 85/19

Opakowanie handloweWydawanie
2 fiol. 1,5 ml
ID: 131475
Lz lecznictwo zamknięte
05909991395858
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.