OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Enbrel

Etanerceptum
L04AB01 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 25 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 wstrzykiwacze 1 ml + 4 gaziki
ID: 131592
Rpz recepty specjalne
8 wstrzykiwacze 1 ml + 8 gazików
ID: 131593
Rpz recepty specjalne
24 wstrzykiwaczy 1 ml + 24 gaziki
ID: 131594
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.07 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.