OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Respreeza

Human alpha1-proteinase inhibitor
B02AB02 Leki przeciwkrwotoczne - inhibitory proteinazy hamujące fibrynolizę
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 5000 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + zestaw do transferu
ID: 131864
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.