OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Kyntheum

Brodalumabum
L04AC12 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 210 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
2 amp.-strzyk.
ID: 131875
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk.
ID: 131876
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.