OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Myalepta

Metreleptinum
A16AA07 Leki działajace na przewód pokarmowy i metabolizm - aminokwasy i ich pochodne
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 131969
Rpz recepty specjalne
30 fiol.
ID: 131970
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.