OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Natpar

parathyroid hormone (rDNA)
H05AA03 Leki hormonalne - hormony przytarczyc
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 75 mcg/dawkę
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
2 wkłady
ID: 131988
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.