OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Wyszukaj lek

Wpisz fragment nazwy handlowej, międzynarodowej lub kodu ATC:

W bazie posiadam zapisanych 19759 preparatów.

Od czasu uruchomienia serwisu obsłużyłem już 820396 zapytań.


0 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.