OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według klasyfikacji ATC A04AA05
Środki przeciwwymiotne - antagoniści serotoniny

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aloxi
Palonosetronum
100136481
roztwór do wstrzykiwań 250 mcg/5 ml
A04AA05
Aloxi
Palonosetronum
100276650
kapsułki miękkie 500 mcg
A04AA05
Palonosetron Accord
Palonosetroni hydrochloridum
100373347
roztwór do wstrzykiwań 250 mcg
A04AA05
Palonosetron Fresenius Kabi
Palonosetroni hydrochloridum
100372371
roztwór do wstrzykiwań 250 mcg/5 ml
A04AA05
Palonosetron Fresenius Kabi
Palonosetroni hydrochloridum
100372388
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 250 mcg/5 ml
A04AA05
Palonosetron Hospira
Palonosetroni hydrochloridum
100370900
roztwór do wstrzykiwań 250 mcg
A04AA05
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.