OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według klasyfikacji ATC A10AE04
(A10A?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Abasaglar
Insulinum glarginum
100332006
roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml
A10AE04
Lantus
Insulinum glarginum
100130515
roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml
A10AE04
Lusduna
Insulinum glarginum
100384026
roztwór do wstrzykiwań 100 j./ml
A10AE04
Semglee
Insulinum glargine
100405550
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 100 j/ml
A10AE04
Toujeo
Insulinum glarginum
100130509
roztwór do wstrzykiwań 100 j/ml
A10AE04
Toujeo
Insulinum glarginum
100340158
roztwór do wstrzykiwań 300 j/ml
A10AE04
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.