OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC A12AA12
Minerały - preparaty wapnia

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Calperos 1000
Calcii carbonas
100116515
kapsułki twarde 400 mg Ca2+
A12AA12
Calperos 500
Calcii carbonas
100183322
kapsułki twarde 200 mg Ca2+
A12AA12
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.