OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nic nie znaleziono.

Wyszukaj lek

Wpisz fragment nazwy handlowej, międzynarodowej lub kodu ATC:


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.