OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według klasyfikacji ATC A16A01
(A16A?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Thiogamma
Acidum thiocticum
100291388
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 600 mg/20 ml
A16A01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Thiogamma

Acidum thiocticum
A16A01 (A16A?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 600 mg/20 ml
- rej. 20841

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 20 ml
ID: 81706
Lz lecznictwo zamknięte
05909991036300
10 amp. 20 ml
ID: 81707
Lz lecznictwo zamknięte
05909991036324
20 amp. 20 ml
ID: 81708
Lz lecznictwo zamknięte
05909991036331
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.