OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC B01AX05
Leki zmniejszające krzepliwość - różne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Arixtra
Fondaparinuxum natricum
100125744
roztwór do wstrzykiwań 1,5 mg/0,3 ml
B01AX05
Arixtra
Fondaparinuxum natricum
100125750
roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/0,5 ml
B01AX05
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.