OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według klasyfikacji ATC B02AB02
Leki przeciwkrwotoczne - inhibitory proteinazy hamujące fibrynolizę

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Respreeza
Human alpha1-proteinase inhibitor
100417872
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 4000 mg
B02AB02
Respreeza
Human alpha1-proteinase inhibitor
100417889
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 5000 mg
B02AB02
Respreeza
Inhibitor alfa-1 proteinazy, ludzki
100354887
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 1000 mg
B02AB02
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.