OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


13 według klasyfikacji ATC B02BD06
Czynniki koagulacyjne krwi

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Emoclot
Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki
100113184
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 500 j.m.
B02BD06
FANHDI
Zespół ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i ludzkiego czynnika von Willebranda
100001485
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 50 j.m./ml; 500 j.m. + 60 j.m./ml; 600 j.m.
B02BD06
FANHDI
Zespół ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i ludzkiego czynnika von Willebranda
100212495
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 25 j.m./ml; 250 j.m. + 30 j.m./ml; 300 j.m.
B02BD06
FANHDI
Zespół ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i ludzkiego czynnika von Willebranda
100212510
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 100 j.m./ml; 1000 j.m. + 120 j.m./ml; 1200 j.m.
B02BD06
Haemate P 1000
Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki + Czynnik von Willebranda
100092341
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1000 j.m. + 2400 j.m./15 ml
B02BD06
Haemate P 250
Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki + Czynnik von Willebranda
100092329
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (250 j.m. + 600 j.m.)/5 ml
B02BD06
Haemate P 500
Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki + Czynnik von Willebranda
100092335
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (500 j.m. + 1200 j.m.)/10 ml
B02BD06
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313760
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 250 j.m. + 600 j.m.
B02BD06
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313776
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 500 j.m. + 1200 j.m.
B02BD06
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313782
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 500 j.m. + 1200 j.m.
B02BD06
Voncento
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100313799
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1000 j.m. + 2400 j.m.
B02BD06
Wilate 1000
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100270475
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m. + 1000 j.m.
B02BD06
Wilate 500
Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi
100270469
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m. + 500 j.m.
B02BD06
Wyświetliłem 13 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.