OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC B02BD13
Czynniki koagulacyjne krwi

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Coagadex
Factor X coagulationis humanus
100367737
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m.
B02BD13
Coagadex
Factor X coagulationis humanus
100367743
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.
B02BD13
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.