OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według klasyfikacji ATC B05AA07
Płyny krwiozastępcze - substytuty plazmy

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji
Preparat złożony
100175618
roztwór do infuzji 100 mg/ml
B05AA07
Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji
Produkt złożony
100175601
roztwór do infuzji 60 mg/ml
B05AA07
Volulyte 6%
Produkt złożony
100115540
roztwór do infuzji -
B05AA07
Voluven
Hydroxyethylamylum + Natrii chloridum
100108622
roztwór do infuzji (60 mg + 9 mg)/ml
B05AA07
Voluven 10%
Hydroxyethylamylum + Natrii chloridum
100231713
roztwór do infuzji 10% + 0,9%
B05AA07
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.