OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


23 według klasyfikacji ATC B05BB01
Płyny infuzyjne wpływajace na równowagę elektrolitową

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma
Natrii chloridum
100212779
roztwór do wstrzykiwań 9 mg/ml
B05BB01
Injectio Solutionis Ringeri Baxter
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum
100030883
roztwór do infuzji (8,6 mg + 0,3 mg + 0,32 mg)/ml
B05BB01
Kalii chloridum 0,15% + Natrii chloridum 0,9% Kabi
Kalii chloridum + Natrii chloridum
100329955
roztwór do infuzji (1,5 mg + 9 mg)/ml
B05BB01
Kalii chloridum 0,3% + Natrii chloridum 0,9% Kabi
Kalii chloridum + Natrii chloridum
100329984
roztwór do infuzji (3 mg + 9 mg)/ml
B05BB01
Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma
Natrii hydrogenocarbonas
100046306
roztwór do wstrzykiwań 84 mg/ml
B05BB01
Natrium chloratum 0,9% Fresenius
Natrii chloridum
100046312
roztwór do infuzji 9 mg/ml
B05BB01
Natrium chloratum 0,9% Kabi
Natrii chloridum
100217340
rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych 9 mg/ml
B05BB01
Optilyte
Produkt złożony
100322545
roztwór do infuzji
B05BB01
Płyn Ringera Fresenius
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum
100323556
roztwór do infuzji (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml
B05BB01
Płyn Ringera z mleczanami Fresenius
Produkt złożony
100323540
roztwór do infuzji -
B05BB01
Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Baxter
Preparat złożony
100198312
roztwór do infuzji -
B05BB01
Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny Fresenius
Preparat złożony
100053789
roztwór do infuzji -
B05BB01
Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii acetas trihydricus
100053803
roztwór do infuzji (5,5 mg + 0,45 mg + 6,8 mg)/ml
B05BB01
Płyn nawadniający interwencyjny hipotoniczny Baxter
Preparat złożony
100222393
roztwór do infuzji -
B05BB01
Płyn pediatryczny wyrównawczy
Preparat złożony
100053915
roztwór do infuzji -
B05BB01
Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny Baxter
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Ammonii chloridum
100053967
roztwór do infuzji (3,68 mg + 1,27 mg + 3,74 mg)/ml
B05BB01
Ringer
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum
100159795
roztwór do infuzji dożylnych (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml
B05BB01
Roztwór Ringera
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum
100104423
roztwór do infuzji (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml
B05BB01
Sodu chlorek 0,9% Baxter
Natrii chloridum
100247460
roztwór do infuzji 9 mg/ml
B05BB01
Solutio Ringeri Fresenius
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum
100062162
roztwór do infuzji (8,6 mg + 0,3 mg + 0,243 mg)/ml
B05BB01
Solutio Ringeri Lactate Fresenius
Produkt złożony
100062185
roztwór do infuzji -
B05BB01
Sterofundin
Preparat złożony
100108183
roztwór do infuzji -
B05BB01
Venolyte
Preparat złożony
100232291
roztwór do infuzji -
B05BB01
Wyświetliłem 23 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.