OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według klasyfikacji ATC B05BB02
Płyny infuzyjne wpływajace na równowagę elektrolitową

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Benelyte
Produkt złożony
100371035
roztwór do infuzji -
B05BB02
Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 1:1 Baxter
Glucosum + Natrii chloridum
100030699
roztwór do infuzji (25 mg + 4,5 mg)/ml
B05BB02
Injectio Glucosi 5 % + Natrii Chlorati 0,9 % 2:1 Viaflo
Glucosum monohydricum + Natrii chloridum
100246962
roztwór do infuzji 33 g/l + 3 g/l
B05BB02
Injectio Glucosi 5% et Natrii chlorati 0,9% 2:1 Baxter
Glucosum + Natrii chloridum
100030707
roztwór do infuzji (33,3 mg + 3 mg)/ml
B05BB02
Kalii chloridum 0,15% + Glucosum 5% Kabi
Kalii chloridum + Glucosum
100343518
roztwór do infuzji (1,5 mg + 50 mg)/ml
B05BB02
Kalii chloridum 0,3% + Glucosum 5% Kabi
Potassium chloride + Glucosaminum
100343524
roztwór do infuzji (3 mg + 50 mg)/ml
B05BB02
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.