OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według klasyfikacji ATC B06AC01
(B06A?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Berinert 2000
Inhibitor C1-esterazy, ludzki
100383699
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.
B06AC01
Berinert 3000
Inhibitor C1-esterazy, ludzki
100383707
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3000 j.m.
B06AC01
Berinert 500
Inhibitor C1-esterazy, ludzki
100212265
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji 500 j.m./ml
B06AC01
Cinryze
Inhibitor C1 (ludzki)
100309042
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 jednostek
B06AC01
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.