OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według klasyfikacji ATC B1AX05
(B1AX?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Arixtra
Fondaparinuxum natricum
100136430
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/0,4 ml
B1AX05
Arixtra
Fondaparinuxum natricum
100136446
roztwór do wstrzykiwań 7,5 mg/0,6 ml
B1AX05
Arixtra
Fondaparinuxum natricum
100136452
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/0,8 ml
B1AX05
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.