OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według klasyfikacji ATC B2BD02
(B2BD?)-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Afstyla
Lonoctocog alfa
100383908
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.
B2BD02
Afstyla
Lonoctocog alfa
100383914
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m.
B2BD02
Afstyla
Lonoctocog alfa
100383920
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m.
B2BD02
Afstyla
Lonoctocog alfa
100383937
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.
B2BD02
Afstyla
Lonoctocog alfa
100383943
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2500 j.m.
B2BD02
Afstyla
Lonoctocog alfa
100383950
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3000 j.m.
B2BD02
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.