OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według klasyfikacji ATC C01AX
Glikozydy nasercowe różne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Krople nasercowe Cardiacol
Guttae cardiacae
100148521
krople doustne, roztwór -
C01AX
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Krople nasercowe Cardiacol

Guttae cardiacae
C01AX Glikozydy nasercowe różne
krople doustne, roztwór -
- rej. IL-2654/LN

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 25 g
ID: 58437
OTC bez recepty
05909990926589
1 butelka 30 g
ID: 23410
OTC bez recepty
05909990026142
1 butelka 45 g
ID: 59639
OTC bez recepty
05909990926596
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.