OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według klasyfikacji ATC C01CA04
Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dopamin Admeda 200
Dopamini hydrochloridum
100138735
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
C01CA04
Dopaminum hydrochloricum WZF 1%
Dopamini hydrochloridum
100020347
roztwór do infuzji 10 mg/ml
C01CA04
Dopaminum hydrochloricum WZF 4%
Dopamini hydrochloridum
100020353
roztwór do infuzji 40 mg/ml
C01CA04
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.