OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według klasyfikacji ATC C01CA06
Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Phenylephrine Unimedic
Phenylephrinum
100374631
koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 10 mg/ml
C01CA06
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Phenylephrine Unimedic

Phenylephrinum
C01CA06 Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne
koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 10 mg/ml
- rej. 24316

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 1 ml
ID: 124980
Lz lecznictwo zamknięte
05909991349899
10 amp. 1 ml
ID: 124981
Lz lecznictwo zamknięte
05909991349905
20 amp. 1 ml
ID: 124982
Lz lecznictwo zamknięte
05909991349912
50 amp. 1 ml
ID: 124983
Lz lecznictwo zamknięte
05909991349929
100 amp. 1 ml
ID: 124984
Lz lecznictwo zamknięte
05909991349936
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.