OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC C01DX16
Leki rozszerzające naczynia wieńcowe - różne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Angedil
Nicorandilum
100226830
tabletki 10 mg
C01DX16
Angedil
Nicorandilum
100229722
tabletki 20 mg
C01DX16
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.