OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według klasyfikacji ATC C01EA01
Prostaglandyny działające na krążenie

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Prostavasin 60
Alprostadilum
100088173
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 60 mcg
C01EA01
Prostin VR
Alprostadilum
100056144
roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml
C01EA01
Prostin VR
Alprostadilum
100324136
roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml
C01EA01
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.