OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według klasyfikacji ATC C01EB16
Leki nasercowe - różne

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Pedea
Ibuprofenum
100127105
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
C01EB16
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Pedea

Ibuprofenum
C01EB16 Leki nasercowe - różne
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 amp. 2 ml
ID: 24210
Rpz recepty specjalne
05909990008131
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.