OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


13 według klasyfikacji ATC C02CA06
Obniżające ciśnienie - leki antyadrenergiczne o działaniu obwodowym, blokery receptora alfa

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ebrantil 25
Urapidilum
100021016
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
C02CA06
Ebrantil 25
Urapidilum
100254163
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
C02CA06
Ebrantil 25
Urapidilum
100257799
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
C02CA06
Ebrantil 25
Urapidilum
100261016
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
C02CA06
Ebrantil 25
Urapidilum
100276510
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
C02CA06
Ebrantil 25
Urapidilum
100277649
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
C02CA06
Ebrantil 25
Urapidilum
100277744
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
C02CA06
Ebrantil 25
Urapidilum
100290779
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
C02CA06
Ebrantil 25
Urapidilum
100298019
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
C02CA06
Tachyben
Urapidilum
100286602
roztwór do wstrzykiwań 25 mg
C02CA06
Tachyben
Urapidilum
100286625
roztwór do wstrzykiwań 50 mg
C02CA06
Tachyben
Urapidilum
100286648
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg
C02CA06
Tachyben
Urapidilum
100325532
roztwór do wstrzykiwań 25 mg
C02CA06
Wyświetliłem 13 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.