OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według klasyfikacji ATC C03DA02
Diuretyki oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aldactone
Kalii canrenoas
100367453
roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml
C03DA02
Aldactone
Kalii canrenoas
100385238
roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml
C03DA02
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.21 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.