OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


16 według klasyfikacji ATC C03DA04
Diuretyki oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aldospir
Eplerenonum
100297592
tabletki powlekane 25 mg
C03DA04
Aldospir
Eplerenonum
100297617
tabletki powlekane 50 mg
C03DA04
Eleveon
Eplerenonum
100288191
tabletki powlekane 25 mg
C03DA04
Eleveon
Eplerenonum
100288216
tabletki powlekane 50 mg
C03DA04
Eplenocard
Eplerenonum
100323125
tabletki powlekane 25 mg
C03DA04
Eplenocard
Eplerenonum
100323148
tabletki powlekane 50 mg
C03DA04
Eplerenon Bluefish
Eplerenonum
100315031
tabletki powlekane 25 mg
C03DA04
Eplerenon Bluefish
Eplerenonum
100315083
tabletki powlekane 50 mg
C03DA04
Eplerenone Sandoz
Eplerenonum
100340075
tabletki powlekane 25 mg
C03DA04
Eplerenone Sandoz
Eplerenonum
100340201
tabletki powlekane 50 mg
C03DA04
Eplerium
Eplerenonum
100254750
tabletki powlekane 25 mg
C03DA04
Eplerium
Eplerenonum
100256506
tabletki powlekane 50 mg
C03DA04
Espiro
Eplerenonum
100176240
tabletki powlekane 25 mg
C03DA04
Espiro
Eplerenonum
100277454
tabletki powlekane 50 mg
C03DA04
Nonpres
Eplerenonum
100287441
tabletki powlekane 25 mg
C03DA04
Nonpres
Eplerenonum
100287458
tabletki powlekane 50 mg
C03DA04
Wyświetliłem 16 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.