OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według klasyfikacji ATC C05BB02
Leki uszczelniające naczynia do wstrzykiwania miejscowego

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aethoxysklerol 0,5%
Lauromacrogolum 400
100107315
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
C05BB02
Aethoxysklerol 1%
Lauromacrogolum 400
100107321
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
C05BB02
Aethoxysklerol 1% F
Lauromacrogolum 400
100169380
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
C05BB02
Aethoxysklerol 2%
Lauromacrogolum 400
100107338
roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml
C05BB02
Aethoxysklerol 3%
Lauromacrogolum 400
100192723
roztwór do wstrzykiwań 30 mg/ml
C05BB02
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.