OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


14 według klasyfikacji ATC C05BX01
Inne leki uszczelniajace naczynia

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Calcium dobesilate Galena
Calcii dobesilas
100012299
tabletki 250 mg
C05BX01
Calcium dobesilate Hasco
Calcii dobesilas monohydricus
100095500
tabletki 250 mg
C05BX01
Calcium dobesilate Hasco
Calcii dobesilas monohydricus
100274728
tabletki 500 mg
C05BX01
Calcium dobesilate Polfarmex
Calcii dobesilas
100220342
kapsułki twarde 250 mg
C05BX01
Dobenox
Calcii dobesilas monohydricus
100326678
tabletki powlekane 250 mg
C05BX01
Dobenox Forte
Calcii dobesilas monohydricus
100326690
tabletki powlekane 500 mg
C05BX01
Doxium 500
Calcii dobesilas
100094127
kapsułki twarde 500 mg
C05BX01
Doxium 500
Calcii dobesilas
100122941
kapsułki twarde 500 mg
C05BX01
Doxium 500
Calcii dobesilas
100264983
kapsułki twarde 500 mg
C05BX01
Doxium 500
Calcii dobesilas
100275171
kapsułki twarde 500 mg
C05BX01
Doxium 500
Calcii dobesilas
100300182
kapsułki twarde 500 mg
C05BX01
Galvenox
Calcii dobesilas monohydricus
100130917
kapsułki twarde 500 mg
C05BX01
Galvenox Veno
Calcii dobesilas monohydricus
100385250
kapsułki twarde 500 mg
C05BX01
Rostil
Calcii dobesilas monohydricus
100108705
tabletki 250 mg
C05BX01
Wyświetliłem 14 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.03 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.